• Hinderlijk lawaai is in onze havens niet toegestaan. Dit verstoort het plezier van andere haven gasten
  • Het is verboden onderhoud te plegen aan uw vaartuig indien risico bestaat van vervuiling van het water.
  • Honden moeten op Urk altijd aan de lijn.
  • De gemeente Urk is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen of voor verlies/diefstal van goederen.
  • Het is verboden om in de havens te zwemmen.
  • Op zondag is er geen havenmeester aanwezig.
Volledige verordening