Betalen QR-code nog makkelijker gemaakt!

Met ingang van het watersportseizoen 2023 hebben we het voor passanten nog makkelijker gemaakt om te betalen via het scannen van een QR-code. Waar voorheen de code op de stroompalen stond, daar is nu per ligbox een plaatje met QR-code aangebracht. Het idee is dat een passant na het aanleggen in de box, de QR-code scant en betaalt. Men ontvangt dan direct de codes voor het sanitair en de WIFI. Makkelijker kunnen we het niet maken!